Meer

Intelligent

Werken

 

 

 

Xintax

Digitaal dicteren en Xintax spraakherkenning

Eigenschappen

Gespecialiseerde woordenlijsten: Xintax ondersteunt gespecialiseerde medische woordenlijsten (contexten) voor professioneel gebruik.

Talen: Xintax is beschikbaar in verschillende talen.

Eenvoudige installatie: Het is uiterst eenvoudig te installeren en te onderhouden..

Dicteren in alle applicaties: U kunt dicteren in elk Microsoft Windows (TM)-applicatie. Daarom is er geen behoefte aan specifieke integraties. Kies je gewoon de beoogde toepassing en spreek in de microfoon.

Overal dicteren: Xintax laat u toe om vanaf elke plek in het netwerk te dicteren. De auteurs profielen worden centraal opgeslagen en worden automatisch verzonden naar elk PC.

Geconnecteerd/ Losgekoppeld werken: Xintax kan zowel gebruikt worden in een netwerkomgeving als losgekoppeld van het netwerk. Gebruikers kunnen eenvoudig hun laptop loskoppelen van het netwerk zonder enig verlies van informatie.

Workflow: Gebruikers kunnen hun gedicteerde documenten met een professionele workflow versturen binnen de organisatie. Bijv. een auteur kan het opgenomen geluidsbestand naar het secretariaat sturen, die de herkende tekst corrigeert en de opmaak van het document verzorgd.

Scalability: Xintax is zeer schaalbaar. Het ondersteunt single user installaties, waarbij de auteur alleen werkt, evenals ziekenhuisbrede installaties.

Vocale commando's: Je kan het document opmaken alleen door het gebruik van uw stem.

Zie wat je zegt: Directe feedback van wat je zei. Je kan zien direct zien wat herkend was en onmiddellijk vaststellen als u iets verkeerd gezegd heeft of er iets mis herkend was.

Tekst macro's: Je kan gebruiker specifieke tekst macro's (tekstblokken) aanmaken, die automatisch worden geplakt in uw document, wanneer je een bepaald woord of woordgroep zegt. Bijv. als je zegt "mijn adres", zal Xintax uw volledige adresgegevens in het document plakken bevoorbeeld: "John Smith, Grote Markt 1, 1000 Brussel, België"

Gedeelde woordenschat: Meerdere gebruikers delen hetzelfde lexicon, met als voordeel dat nieuwe woorden alleen moeten worden toegevoegd door 1 gebruiker in het netwerk. Alle andere gebruiker zullen er onmiddellijk van profiteren en in staat zijn om hetzelfde woord te herkennen.

Diensten

Professionele ondersteuning: Voor Xintax kan je beroep doen op ervaren, individuele ondersteunende diensten.

Systeemvereisten

Xintax is ontworpen om te werken op:
• Windows® 10
• Windows® 8 - 32 and 64 bits
• Windows® 7 - 32 and 64 bits
Minimum hardware vereisten: Processor > 2 GHz, 4 GB RAM

Aanbevolen hardware vereisten: Processor > 2 GHz, 8 GB RAM

Uw partner in digitaal dicteren en spraakherkenning
Auditext N.V. - S.A - all rights reserved © 2003 -